Poľovnícky spolok Čaračín

Poľovnícky spolok Čaračín

IČO:

42394252

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Čaračín

Dátum vzniku:

02.03.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Orovnica 153, Orovnica, 96652

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C580546 - Orovnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený