Poľovnícky spolok Bažantnica Malé Ludince

Poľovnícky spolok Bažantnica Malé Ludince

IČO:

42333768

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Bažantnica Malé Ludince

Dátum vzniku:

17.04.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malé Ludince, Malé Ludince, 93701

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502537 - Malé Ludince

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený