Poľovnícky spolok Argali

Poľovnícky spolok Argali

IČO:

42414491

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Argali

Dátum vzniku:

11.12.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kvetná 1020/6, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108

Okres:

SK0102 - Okres Bratislava II

Obec:

SK0102529320 - Bratislava - mestská časť Ružinov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený