Poľovnícky a ochranný spolok ZÁMČAN

Poľovnícky a ochranný spolok ZÁMČAN

IČO:

42040035

Obchodné meno:

Poľovnícky a ochranný spolok ZÁMČAN

Dátum vzniku:

16.06.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Gúgska 64, Nové Zámky, 94054

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503011 - Nové Zámky

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený