Poľovnícky ochranný spolok Tribeč

Poľovnícky ochranný spolok Tribeč

IČO:

31874487

Obchodné meno:

Poľovnícky ochranný spolok Tribeč

Dátum vzniku:

01.04.1992

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kostoľany pod Tribečom 43, Kostoľany pod Tribečom, 95177

Okres:

SK0237 - Okres Zlaté Moravce

Obec:

SK0237500429 - Kostoľany pod Tribečom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený