Poľovnícky ochranný spolok Priesil

Poľovnícky ochranný spolok Priesil

IČO:

37856456

Obchodné meno:

Poľovnícky ochranný spolok Priesil

Dátum vzniku:

29.05.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

F. Engelsa 11, Levice, 93401

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502031 - Levice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený