Poľovnícky ochranný spolok Nová Vieska - Ivanovo

Poľovnícky ochranný spolok Nová Vieska - Ivanovo

IČO:

42199948

Obchodné meno:

Poľovnícky ochranný spolok Nová Vieska - Ivanovo

Dátum vzniku:

28.03.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bartókova 6, Štúrovo, 94301

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503584 - Štúrovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený