Poľovnícky ochranný spolok - KOŠIAR

Poľovnícky ochranný spolok - KOŠIAR

IČO:

37952676

Obchodné meno:

Poľovnícky ochranný spolok - KOŠIAR

Dátum vzniku:

22.05.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Sládkovičova 25B, Banská Bystrica, 97405

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508438 - Banská Bystrica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený