Poľovnícky a ochranársky spolok POVAŽIE

Poľovnícky a ochranársky spolok POVAŽIE

IČO:

42021880

Obchodné meno:

Poľovnícky a ochranársky spolok POVAŽIE

Dátum vzniku:

11.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rozmarínova 1, Trenčín, 91101

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229505820 - Trenčín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

02 - 1 zamestnanec