Poľovnícky a ochranársky spolok DUBINÁ

Poľovnícky a ochranársky spolok DUBINÁ

IČO:

42026024

Obchodné meno:

Poľovnícky a ochranársky spolok DUBINÁ

Dátum vzniku:

15.01.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nižňanského 464, Žabokreky nad Nitrou, 95852

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505803 - Žabokreky nad Nitrou

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený