Poľovnícky klub Ostrý vrch

Poľovnícky klub Ostrý vrch

IČO:

36163686

Obchodné meno:

Poľovnícky klub Ostrý vrch

Dátum vzniku:

17.08.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Budovateľská 35, Humenné, 06601

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520004 - Humenné

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený