Poľovnícky klub Krosná

Poľovnícky klub Krosná

IČO:

36160776

Obchodné meno:

Poľovnícky klub Krosná

Dátum vzniku:

19.03.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Jabloň 109, Jabloň, 06713

Okres:

SK0412 - Okres Humenné

Obec:

SK0412520276 - Jabloň

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený