Poľovnícky klub HORÁR

Poľovnícky klub HORÁR

IČO:

35611600

Obchodné meno:

Poľovnícky klub HORÁR

Dátum vzniku:

28.10.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krnča, Krnča, 95619

Okres:

SK0236 - Okres Topoľčany

Obec:

SK0236543101 - Krnča

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený