Poľovnícky klub Dubník

Poľovnícky klub Dubník

IČO:

36162248

Obchodné meno:

Poľovnícky klub Dubník

Dátum vzniku:

30.04.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zborovská 2, Prešov, 08005

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417524140 - Prešov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený