Poľovnícky klub BEHANOVO

Poľovnícky klub BEHANOVO

IČO:

37948181

Obchodné meno:

Poľovnícky klub BEHANOVO

Dátum vzniku:

09.10.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Trnavá Hora 143, Trnavá Hora, 96611

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D517313 - Trnavá Hora

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený