Poľovnícko-ochranárska spoločnosť ČIERNE

Poľovnícko-ochranárska spoločnosť ČIERNE

IČO:

37976320

Obchodné meno:

Poľovnícko-ochranárska spoločnosť ČIERNE

Dátum vzniku:

30.09.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čierne 114, Čierne, 02313

Okres:

SK0312 - Okres Čadca

Obec:

SK0312509159 - Čierne

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený