Poľovnícke zduženie Skaličné Bytča

IČO:

36142808

Obchodné meno:

Poľovnícke zduženie Skaličné Bytča

Dátum vzniku:

20.07.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hliník 256, Bytča, 01401

Okres:

SK0311 - Okres Bytča

Obec:

SK0311517461 - Bytča

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený