Poľovnícke združenuie SKALA Mníšek nad Popradom-Pilhov

IČO:

42235685

Obchodné meno:

Poľovnícke združenuie SKALA Mníšek nad Popradom-Pilhov

Dátum vzniku:

18.05.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Mníšek nad Popradom-Pilhov 276, Mníšek nad Popradom, 06522

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526908 - Mníšek nad Popradom

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený