Poľovnícke združenie ZOBOR v Nitre


IČO:

36107166

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZOBOR v Nitre

Dátum vzniku:

20.04.1963

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fr. Mojtu 23, Nitra, 94901

Okres:

SK0233 - Okres Nitra

Obec:

SK0233500011 - Nitra

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený