Poľovnícke združenie ZLATÝ BAŽANT

IČO:

34003011

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZLATÝ BAŽANT

Dátum vzniku:

11.08.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šalov, Šalov, 93571

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502791 - Šalov

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený