Poľovnícke združenie Zlatý bažant

IČO:

35988495

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Zlatý bažant

Dátum vzniku:

18.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kováčovce, Kováčovce, 99131

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516147 - Kováčovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený