Poľovnícke združenie ZELENÝ LES

IČO:

35602864

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZELENÝ LES

Dátum vzniku:

18.08.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hlavná, Sikenica, 93701

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502731 - Sikenica

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený