Poľovnícke združenie Ždaňová Melčice - Lieskové

IČO:

35606649

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Ždaňová Melčice - Lieskové

Dátum vzniku:

30.04.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Melčice-Lieskové, 91305

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229545686 - Melčice-Lieskové

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený