Poľovnícke združenie Závod

IČO:

31794025

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Závod

Dátum vzniku:

17.09.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Závod 868, Závod, 90872

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106504980 - Závod

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený