Poľovnícke združenie Zálesie Močenok

IČO:

35593571

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Zálesie Močenok

Dátum vzniku:

20.10.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Močenok 735, Močenok, 95131

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235500739 - Močenok

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený