Poľovnícke združenie ZAJAC

IČO:

31300758

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ZAJAC

Dátum vzniku:

09.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zalužice, Zalužice, 07234

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427523241 - Zalužice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený