Poľovnícke združenie Záhoran

IČO:

36061476

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Záhoran

Dátum vzniku:

26.02.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kostolište 34, Kostolište, 90062

Okres:

SK0106 - Okres Malacky

Obec:

SK0106508012 - Kostolište

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený