Poľovnícke združenie ŽABJANY

IČO:

30685664

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie ŽABJANY

Dátum vzniku:

14.06.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Žabany, Michalovce, 07101

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427522279 - Michalovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený