Poľovnícke združenie VYŠOVEC

IČO:

37916653

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VYŠOVEC

Dátum vzniku:

15.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Motešice 277, Motešice, 91326

Okres:

SK0229 - Okres Trenčín

Obec:

SK0229506273 - Motešice

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený