Poľovnícke združenie VYSOKÁ Medzianky

IČO:

37785958

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VYSOKÁ Medzianky

Dátum vzniku:

05.12.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Medzianky 30, Medzianky, 09431

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528862 - Medzianky

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený