Poľovnícke združenie VYSOKA

IČO:

31953077

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VYSOKA

Dátum vzniku:

28.05.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kučín, Kučín, 08612

Okres:

SK0411 - Okres Bardejov

Obec:

SK0411519430 - Kučín

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený