Poľovnícke združenie Vyškovce

IČO:

42050219

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vyškovce

Dátum vzniku:

27.10.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

OÚ, Vyškovce nad Ipľom 132, Vyškovce nad Ipľom, 93577

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502944 - Vyškovce nad Ipľom

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený