Poľovnícke združenie VÝR Prečín

IČO:

42147638

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VÝR Prečín

Dátum vzniku:

04.02.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Prečín 269, Prečín, 01815

Okres:

SK0226 - Okres Považská Bystrica

Obec:

SK0226513563 - Prečín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený