Poľovnícke združenie VÝCHOD

IČO:

42243688

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VÝCHOD

Dátum vzniku:

05.09.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Popradská 54, Košice - mestská časť Západ, 04001

Okres:

SK0423 - Okres Košice II

Obec:

SK0423598224 - Košice - mestská časť Západ

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený