Poľovnícke združenie V.VÁPENICA - HEĽPA

IČO:

35653698

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie V.VÁPENICA - HEĽPA

Dátum vzniku:

15.07.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Heľpa, 97668

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508608 - Heľpa

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený