Poľovnícke združenie Vtáčnik

IČO:

31971814

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vtáčnik

Dátum vzniku:

16.01.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Fučíkova 542/50, Giraltovce, 08701

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C519197 - Giraltovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený