Poľovnícke združenie VRCHY

IČO:

35605189

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VRCHY

Dátum vzniku:

19.04.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bošany, Bošany, 95618

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225542733 - Bošany

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený