Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Raková

IČO:

42165415

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Raková

Dátum vzniku:

07.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Chropov, 90864

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504394 - Chropov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený