Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Dubová

IČO:

42420890

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Dubová

Dátum vzniku:

11.05.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tuhrina 77, Tuhrina, 08207

Okres:

SK0417 - Okres Prešov

Obec:

SK0417525332 - Tuhrina

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený