Poľovnícke združenie VILMOS


IČO:

34004793

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie VILMOS

Dátum vzniku:

12.11.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zalaba, Zalaba, 93701

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502961 - Zalaba

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený