Poľovnícke združenie Veľké Teriakovce


IČO:

35659165

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Veľké Teriakovce

Dátum vzniku:

11.12.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Teriakovce, 98051

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515736 - Veľké Teriakovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený