Poľovnícke združenie Veľké Dravce

IČO:

42192064

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Veľké Dravce

Dátum vzniku:

18.10.2010

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Dravce 190, Veľké Dravce, 98542

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326512010 - Veľké Dravce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený