Poľovnícke združenie Veľká nad Ipľom

IČO:

35675497

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Veľká nad Ipľom

Dátum vzniku:

18.10.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľká nad Ipľom, 98532

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511994 - Veľká nad Ipľom

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený