Poľovnícke združenie Vápenná Mochovce, sídlo Malé Kozmálovce

IČO:

35602899

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Vápenná Mochovce, sídlo Malé Kozmálovce

Dátum vzniku:

25.10.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Malé Kozmálovce, Malé Kozmálovce, 93521

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232581135 - Malé Kozmálovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený