Poľovnícke združenie Valtín v Lendaku

IČO:

35516607

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Valtín v Lendaku

Dátum vzniku:

18.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Obchodná 54, Lendak, 05907

Okres:

SK0413 - Okres Kežmarok

Obec:

SK0413523623 - Lendak

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený