Poľovnícke združenie Váh

IČO:

34011099

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Váh

Dátum vzniku:

01.03.1973

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Družstevná 1135, Selice, 92572

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235503991 - Selice

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený