Poľovnícke združenie Unín

IČO:

42361061

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Unín

Dátum vzniku:

25.02.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Unín 326, Unín, 90846

Okres:

SK0216 - Okres Skalica

Obec:

SK0216504939 - Unín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený