Poľovnícke združenie Uh

IČO:

31958974

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie Uh

Dátum vzniku:

11.05.1994

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Krišovská Liesková, Krišovská Liesková, 07901

Okres:

SK0427 - Okres Michalovce

Obec:

SK0427528463 - Krišovská Liesková

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený