Poľovnícke združenie UH Bežovce

IČO:

35539623

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie UH Bežovce

Dátum vzniku:

27.04.1997

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Bežovce, Bežovce, 07253

Okres:

SK0429 - Okres Sobrance

Obec:

SK0429522325 - Bežovce

Právna forma:

731 - Organizačná jednotka združenia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov