Poľovnícke združenie TUROVCE

IČO:

42209137

Obchodné meno:

Poľovnícke združenie TUROVCE

Dátum vzniku:

21.03.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Horné Turovce 221, Horné Turovce, 93581

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502286 - Horné Turovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený